Jako reference o naší činnosti můžeme uvést velké investiční akce za rok 2020, které jsme svoji dopravou pomáhali realizovat firmám 

ŽSD, SWIETELSKY, Eurovia CZ, Metrostav, HOCHTIEF CZ, PRŮMSTAV, SWIETELSKY Rail, OHL, BAK, POHL, SUBTERRA a další.
Naše vozidla na těchto stavbách přepravovala zeminu, štěrk, kámen a obalované asfaltové směsi.

Dokončené akce:
SWIETELSKY – BD Nové Chabry stavební (40.000 m3)
TRIGEMA – Vrbova (10.000 m3) – subdodavatel pro BIGGEST PRŮMSTAV – Zenklova (25.000 m3)
POHL – Švehlova (8000m3)
EDIKT – rekonstrukce nádražích (Loděnice, Otvovice)
částečná demolice mostu Písek, Ovčín,Mšeno

Probíhající akce:
EDIKT – rekonstrukce nádraží (Beroun Závodí, Milevsko)
AQUASYS – odbahnění rybníku v Benešově
BAK – BD Modřanka
SUBTERRA – těžba kolejového štěrkového lože Poříčany

Mobirise web page software - More info